ห้องประชุม ศอญ.จอส.พระราชทาน

พระราชวัชรบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC ศอญ.จอส.พระราชทาน

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร นําเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การนําขวดพลาสติกผลิตผ้าไทย ในการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC ในวาระการประชุมติดตามงานประจําสัปดาห์ ของ ศอญ.จอส.พระราชทาน ณ ห้องประชุม ๑ ศอญ.จอส.พระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วย ที่ประชุม ศอญ.จอส.พระราชทาน ได้มองเห็นประโยชน์ของโครงการที่วัดจากแดงทำ และได้ให้ความสนใจทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ กับวัดจากแดง ต่อไป

ในการประชุมนี้ คุณไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการด้านสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง นำเสนอในที่ประชุม แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยผ้าทำจากขวดพลาสติก ได้แก่ ผ้าไตรจีวรจากขวดพลาสติก ตุ๊กตา ผ้าห่ม ชุด PPE จากขวดพลาสติก สำหรับพระสงฆ์ใช้ปฏิบัติศาสนากิจสู้ภัยโควิด นอกจากนี้ยังได้นำเสนอกระถางต้นไม้ที่ผลิตมาจาก ขยะโฟม

ไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล ศอญ.จอส.พระราชทาน