พระวิสุทธิวราภรณ์ พระราชวัชรบัณฑิต พระทิพากร อริโย

พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร และคณะ เยี่ยมชมวัดจากแดง

วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร และคณะผู้ติดตาม Dr. Richard Fong ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี Genetech and DNA Culture Tissue Specialist บริษัท นาโน สยาม เมดดิคอล และ นายวุฒิพงศ์ เย่ หุ้นส่วน บริษัท เพ็นน์ เอเซีย จำกัด พร้อมครอบครัวและคณะผู้ติดตาม เข้าพบและพูดคุยกับพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) สนทนาเรื่อง แนวทางการศึกษาของคณะสงฆ์ในวัดจากแดง 

พระประนอม หนังสือการ์ตูน นิทานธรรมบทพระวิสุทธิวราภรณ์ได้กล่าวชื่นชม ผลงานหนังสือการ์ตูนนิทานธรรมบทที่ได้จัดพิมพ์เป็นฉบับ ๔ สี และยังได้ชื่นชมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่อง การรีไซเคิล ขยะขวดพลาสติก ให้กลายมาเป็น ผ้าไตรจีวร สวมใส่ ใช้งานได้จริง โดยมีพระอาจารย์ทิพากร อริโย ผู้รับภาระสนองงานท่านเจ้าอาวาสในด้านสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง ร่วมสนทนาด้วย ทั้งนี้ Dr. Richard Fong และ นายวุฒิพงษ์ เย่ ได้ขออาสาเข้ามาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะ ด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis) เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน นำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองได้ (Waste to Energy) โดยทางคณะผู้ติดตามจะทำเป็นโครงการเพื่อนำเสนอให้กับทางวัดในลำดับต่อไป

 

พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร และคณะ เยี่ยมชมวัดจากแดง