พระสงฆ์จาก วัดโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชมโครงการปลูกพื้นผักสมุนไพร วัดจากแดง

พระสงฆ์จาก วัดโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชมโครงการ ปลูกพืชสมุนไพร วัดจากแดง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 พระราชวัชรบัณฑิต(ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้นำคณะพระสงฆ์จาก วัดโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมโครงการ ปลูกพืชสมุนไพร ของวัดจากแดง พระราชวัชรบัณฑิตได้พูดถึง คุณสมบัติ ประโยชน์จากการปลูกพืชผักสมุนไพรต่าง ๆ สามารถนำพาช่วยเหลือชาวบ้านได้ด้วย โดยในครั้งนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้มอบต้นพันธุ์หญ้าหวาน และต้นพันธุ์อ้อยดำ เพื่อให้คณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานได้นำไปปลูกในพื้นที่ ของวัดดอกโสน และวัดโคกใหญ่ ต่อไป