วัดจากแดงมอบถุงยังชีพ ผู้ประสบสาธารณภัย น้ำท่วม จังหวัดมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย

วัดจากแดงมอบถุงยังชีพ ผู้ประสบสาธารณภัย น้ำท่วม จังหวัดมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย

พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้ส่งถุงยังชีพ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปยังเขตพื้นที่ที่มีผู้ประสบสาธารณภัย น้ำท่วม  จังหวัดมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย  ขอทุกท่าน ร่วม อนุโมทนา บุญในครั้งนี้ สาธุ ครับ สาธุ

ภาพและข่าวโดย: คุณกานต์ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง