ถวายจีวรพระจากขวดพลาสติก หลวงพ่อจิ๋ว วัดป่าธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 คุณแอน และคุณกาน ได้ทำบุญถวายพระไตรจีวร ที่ทำจากขยะขวดพลาสติกรีไซเคิล แด่ ท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนี วิ. หลวงพ่อจิ๋ว ณ วัดป่าธรรมชาติบุญญวาสธรรมาราม บ้านคลองทุเรียน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยท่านเจ้าคุณได้ครองผ้าจีวรที่ทำจากขวดพลาสติก สวมใส่ออกธุดงค์ด้วย
ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ประวัติหลวงพ่อจิ๋ว วัดป่าธรรมชาติ

ท่านมีชื่อเดิมว่า พนมศักดิ์ ฉายา พุทธญาโณ นามสกุล ภักดี เกิดวันที่ 1 มี.ค. 2494 ที่ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ บิดาชื่อโล๊ะ มารดาชื่อนางคำนวน วิทยฐานะ ท่านจบปริญญาเอก (Ph.D) จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2541 มีความสามารถด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี  ภาษาเขมร และภาษาลาว

หลวงพ่อจิ๋ว พระเถระผู้มีผลงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผู้สอนวิปัสสนากรรมฐาน ยังเป็นนักสร้างวัดที่หาพระรูปใดเทียบยาก เพราะสร้างวัดมาตั้งแต่เป็นสามเณร อุปสมบทเป็นพระก็ยังสร้างสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาส วัดที่ท่านสร้างจะเริ่มต้นด้วยคำว่า วัดป่า แล้วต่อท้ายด้วยที่ตั้งของวัด เช่น วัดป่าธรรมชาติ ชลบุรี หรือวัดป่าพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้น ถ้าคิดเป็นตัวเงินที่ใช้ในการสร้างวัดคงไม่น้อยกว่า 660 ล้านบาท จากวัดที่สร้างในไทย สหรัฐ และอินเดีย เพียง 6 วัด

เกี่ยวกับ ประวัติวัดป่าธรรมชาติ

…………… …………. …………….. ……………. …………… …………. ………….. …….. .. .. … …….. ..

บทสวดถวายผ้าไตร

…………….. …………. ………… ………. …..

แล้วก็ส่วนอื่นที่ คุณแอนอยากสื่อสารเหตุการณ์นี้ออกมาในทิศทางไหน เช่น อยากเชิญชวนมาทำบุญถวายผ้าไตรจีวรจากขวดพลาสติก เป็นต้น ก็เขียนเป็นไกด์นำให้ด้วยนะครับ

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ประวัติหลวงพ่อจิ๋ว วัดป่าธรรมชาติ, หลวงพ่อจิ๋ว วัดป่าธรรมชาติ รุ่นแรก, หลวงพ่อจิ๋ว วัดป่าธรรมชาติ วังน้ำเขียว, เหรียญหลวงพ่อจิ๋ว วัดป่าธรรมชาติ