ทอดผ้าป่า ขยะเปลี่ยนชีวิต ผลิตชุด PPE ในวันโปลิโอโลก

ทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนชีวิต ผลิตชุด PPE ในวันโปลิโอโลก

24 ตุลาคม 2564 แนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี  ร่วมกับ 6 สโมสรโรตารี ในพื้นที่ 29-30 ภาค 3330 โรตารี่สากล ร่วมจัดพิธี ทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนชีวิต ผลิตชุด PPE ในวันโปลิโอโลก โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัด สุพรรณบุรี  ถวายพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

พิธีทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี

อัลบั้มรูป คลิก..

แนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี  เชิญชาวสุพรรณบุรี ร่วมทอดผ้าป่าขยะ ลดโลกร้อน ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถวายพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาส วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทอดผ้าป่าขยะ 2564 โดย แนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี, สโมสรโรตารีสองพี่น้อง, สโมสรโรตารีอู่ทอง, สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์, สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ และสโมสรโรตารี่สุพรรณิการ์  โดยเชิญชวนให้ทุกท่าน ช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล พิธี ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณโรงเรียนสงวนหญิง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ทอดผ้าป่าขยะ 2564 จัดโดย แนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี

ท่านที่สนใจร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ คุณพีรดา​ ปฏิทัศน์​ โทร 081 6376 864 สามารถบริจาคขยะรีไซเคิลได้ที่สวนพุทธชาติ ใกล้ตลาดเก้าห้อง  หรือร้านขายน้ำคุณบี หน้าวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี

พิธีทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี

หลังจากเสร็จพิธีทอดผ้าป่าแล้ว พระราชวัชรบัณฑิต พระอาจารย์ทิพากร อริโย และคณะ ได้เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ของเด็กนักเรียนสงวนหญิง มีผลงานน่าสนใจ และได้กรุณาให้คำแนะนำเพื่อต่อยอดแนวคิดให้แก่เด็กด้วย

คลิกอ่าน.. เกี่ยวกับแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี

 

วิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้เล็งปัญหาโทษภัยและอันตรายของขยะ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันรณรงค์ให้สังคมและชุมชนอันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงปัญหา เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ตั้งแต่ต้นทาง โดยการช่วยกันคัดแยกขยะแต่ละประเภท แล้วนำกลับมาใช้ให้ประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการ “ขุดทองจากกองขยะ เท่ากับปฏิวัติสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนชีวิต ผลิตชุด PPE