นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จีวรรีไซเคิล

นายกรัฐมนตรีชม จีวร รีไซเคิล และ ผลิตภัณฑ์จากเศษขยะ ของวัดจากแดง ในงาน มาฆะรักษ์โลก

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรม มาฆะรักษ์โลก เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ชมตัวอย่างชิ้นงาน จีวร รีไซเคิล ผลิตภัณฑ์จากเศษขยะ ของวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นวัดที่ริเริ่มโครงการ จีวรขยะรีไซเคิล ด้วยการนำขยะพลาสติกที่คัดแยกแล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นจีวรได้อย่างประณีต เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 07.30 – 08.30 น. ณ บริเวณตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

จีวร รีไซเคิล ผลิตภัณฑ์จากเศษขยะ

จีซี ร่วมกับ วัดจากแดง ศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ขยะพลาสติกนำมาพัฒนาผลิตเป็นสินค้ามีมูลค่าจากการรีไซเคิล ขยะอินทรีย์นำมาเป็นน้ำหมักชีวภาพ ขยะอันตราย ส่งให้ อบต.ไปกำจัด

ขวดพลาสติก จีวรรีไซเคิล

จีวร รีไซเคิล ฝีมือชาวบ้านตัดเย็บจีวรอย่างถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติ โดยใช้วัตถุดิบที่ได้จากการคัดแยกขยะขวดพลาสติ นำส่งโรงงานรีไซเคิล ด้วยกระบวนการ Upcycling แปรรูปเป็นเส้นใยพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ผสมใยฝ้าย เส้นใยซิงค์ โพลีเอสเตอร์ต้านแบคทีเรีย ทอออกมาเป็นวัตถุดิบที่ชาวบ้านนำมาใช้ในการตัดเย็บจีวรรีไซเคิลสีพระราชนิยม ที่นุ่งห่มสบาย ไม่ยับง่ายและแห้งเร็ว ลดกลิ่นอับชื้น ทั้งนี้ จีวร 1 ผืน จะผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล จำนวน 15 ขวด และ ผ้าไตรจีวร 1 ชุด จะใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลจำนวน 60 ขวด

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1408894152605918&id=1163210950507574


ภาพและข่าวจาก: http://kaomaadoo.com/pr/2020/02/PR_1092.html

โพสอื่นๆ ที่เกียวข้อง:

 

จีวร รีไซเคิล ผลิตภัณฑ์จากเศษขยะ วัดจากแดง มาฆะรักษ์โลก