วัด ในจังหวัดสมุทรปราการ

วัด ในจังหวัดสมุทรปราการ

วัด ในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของไทย อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เป็นวัดในไทย วัดสวยๆ อยู่ ใกล้กรุงเทพ สำหรับประชาชนที่สนใจมองหาข้อมูลเกี่ยวกับ วัดน่าเที่ยวภาคกลาง วัดใกล้ฉัน วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย และวัดในกรุงเทพ วัดในจังหวัดสมุทรปราการมีมากมาย แบ่งเป็น พระอารามหลวง และวัดราษฏร์ มีทั้งวัดธรรมยุติกนิกาย วัดมหานิกาย ดังนี้

๑. พระอารามหลวงในจังหวัดสมุทรปราการ

พระอารามหลวงมหานิกาย

 • วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
 • วัดทรงธรรมวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
 • วัดกลางวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 • วัดโปรดเกศเชษฐาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
 • วัดบางพลีใหญ่ใน (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย

 • วัดอาษาสงคราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
 • วัดอโศการาม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

๒. วัดราษฏร์ในจังหวัดสมุทรปราการ รวม ๖ อำเภอ

๒.๑ วัด ในอำเภอบางเสาธง

มหานิกาย

 • วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง
 • วัดมงคลนิมิตร ตำบลบางเสาธง
 • วัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง
 • วัดเสาธงนอก ตำบลบางเสาธง
 • วัดปากคลองมอญ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
 • วัดหัวคู้ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
 • วัดจรเข้ใหญ่ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
 • วัดศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดศิริเสาธง ตำบลบางเสาธง

๒.๒ วัด ในอำเภอบางบ่อ

มหานิกาย

 • วัดเจริญวราราม ตำบลคลองด่าน
 • วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลคลองด่าน
 • วัดท้องคุ้ง ตำบลคลองด่าน
 • วัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน
 • วัดมงคลโคธาวาส ตำบลคลองด่าน
 • วัดสร่างโศก ตำบลคลองด่านจอนฟอน
 • วัดสว่างอารมณ์ ตำบลคลองด่าน
 • วัดนิยมยาตรา ตำบลนิยมยาตรา
 • วัดคอลาด ตำบลบางบ่อ
 • วัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ
 • วัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ
 • วัดเกาะแก้ว ตำบลบางพลีน้อย
 • วัดนาคราช ตำบลบางพลีน้อย
 • วัดบางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย
 • วัดหอมศีล ตำบลบางพลีน้อย
 • วัดโคธาราม ตำบลบางเพรียง
 • วัดบางเพรียง ตำบลบางเพรียง
 • วัดลาดหวาย ตำบลบางเพรียง
 • วัดกาหลง ตำบลเปร็ง
 • วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ตำบลเปร็ง
 • วัดบ้านระกาศ ตำบลบ้านระกาศ
 • วัดบางนางเพ็ง ตำบลบ้านระกาศ

ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดป่าสุขใจ ตำบลบางบ่อ

๒.๓ วัด ในอำเภอบางพลี

มหานิกาย

 • วัดคลองปลัดเปรียง ตำบลบางแก้ว
 • วัดบางแก้ว ตำบลบางแก้ว
 • วัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว
 • วัดบางโฉลงนอก ตำบลบางโฉลง
 • วัดบางโฉลงใน ตำบลบางโฉลง
 • วัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา
 • วัดราษฎร์บูรณะ ตำบลบางปลา
 • วัดคลองชวดลากข้าว ตำบลบางพลีใหญ่
 • วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่
 • วัดสลุด ตำบลบางพลีใหญ่
 • วัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
 • วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม ตำบลหนองปรือ

ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล ตำบลบางปลา
 • วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง

๒.๔ วัด ในอำเภอพระประแดง

มหานิกาย

 • วัดแค ตำบลตลาด
 • วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์ ตำบลตลาด
 • วัดโมกข์ ตำบลตลาด
 • วัดคันลัด ตำบลทรงคนอง
 • วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง
 • วัดป่าเกด ตำบลทรงคนอง
 • วัดบางกระสอบ ตำบลบางกระสอบ
 • วัดบางกอบัว ตำบลบางกอบัว
 • วัดราษฎร์รังสรรค์(ใหญ่ – ตาอิน) ตำบลบางกะเจ้า
 • วัดครุนอก ตำบลบางครุ
 • วัดครุใน ตำบลบางครุ
 • วัดชมนิมิตร ตำบลบางจาก
 • วัดชังเรือง ตำบลบางจาก
 • วัดบางน้ำผึ้งนอก ตำบลบางน้ำผึ้ง
 • วัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง
 • วัดกลาง ตำบลบางพึ่ง
 • วัดบางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง
 • วัดรวก ตำบลบางพึ่ง
 • วัดกองแก้ว ตำบลบางยอ
 • วัดบางกระเจ้ากลาง ตำบลบางยอ
 • วัดบางกระเจ้านอก ตำบลบางยอ
 • วัดบางขมิ้น ตำบลบางยอ
 • วัดกลางสวน ตำบลบางหญ้าแพรก
 • วัดท้องคุ้ง ตำบลบางหญ้าแพรก
 • วัดบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก
 • วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก
 • วัดบางฝ้าย ตำบลบางหัวเสือ
 • วัดบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ
 • วัดสำโรงใต้ ตำบลสำโรงกลาง
 • วัดสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงกลาง
 • วัดมหาวงษ์ ตำบลสำโรงใต้
 • วัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรงใต้
 • วัดสวนส้ม ตำบลสำโรงใต้

ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดพญาปราบปัจจามิตร ตำบลตลาด

๒.๕ วัด ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์

มหานิกาย

 • วัดคลองสวน ตำบลนาเกลือ
 • วัดภาวนาราม ตำบลนาเกลือ
 • วัดศรีคงคาราม ตำบลนาเกลือ
 • วัดสาขลา ตำบลนาเกลือ
 • วัดคู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด
 • วัดใหญ่ ตำบลในคลองบางปลากด
 • วัดใหม่ ตำบลในคลองบางปลากด
 • วัดคลองมอญ ตำบลบ้านคลองสวน
 • วัดแค ตำบลปากคลองบางปลากด
 • วัดพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด
 • วัดขุนสมุทราวาส ตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • วัดคลองพระราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • วัดไตรมิตรวราราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • วัดทองรำไพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • วัดเอี่ยมประชามิตร ตำบลแหลมฟ้าผ่า

ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม ตำบลบ้านคลองสวน

๒.๖ วัด ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ

มหานิกาย

 • วัดพุทธภาวนาราม ตำบลท้ายบ้าน
 • วัดโพธิยาราม ตำบลท้ายบ้าน
 • วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ตำบลท้ายบ้าน
 • วัดโสธรนิมิตต์ ตำบลท้ายบ้าน
 • วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน
 • วัดบางด้วนใน ตำบลบางด้วน
 • วัดบางนางเกรง ตำบลบางด้วน
 • วัดราษฎร์บำรุง ตำบลบางปู
 • วัดศรีจันทาราม ตำบลบางปู
 • วัดแสงธรรมบุราราม ตำบลบางปู
 • วัดตำหรุ ตำบลบางปูใหม่
 • วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่
 • วัดบางโปรง ตำบลบางโปรง
 • วัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมือง
 • วัดบางปิ้ง ตำบลบางเมือง
 • วัดมหาวงษ์ ตำบลบางเมือง
 • วัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ
 • วัดในสองวิหาร ตำบลปากน้ำ
 • วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ
 • วัดน้อยสุวรรณาราม ตำบลแพรกษา
 • วัดแพรกษา ตำบลแพรกษา
 • วัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ

ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดหัวลำภูทอง ตำบลบางปู

วัด ในจังหวัดสมุทรปราการ