ขยะสร้างบุญ

ขยะสร้างบุญ

ขยะสร้างบุญ บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ