มอบขวดพลาสติก วัดจากแดง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รณรงค์ คัดแยกขยะในองค์กร มอบ ขวดพลาสติก วัดจากแดง

๘ มีนาคม ๒๕๖๓ อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รณรงค์ คัดแยกขยะในองค์กร มอบ ขวดพลาสติก วัดจากแดง นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ คัดแยกขยะในองค์กร จากการฝึก การจัดการขยะพลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่วัดจากแดง โดยได้รวบรวม ขวดพลาสติก ที่ไม่ใช้แล้ว ส่งมอบให้กับ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล และ Upcycling ทำ ผ้าบังสุกุลไตรจีวร เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ ร่วมทำบุญที่วัดจากแดง ต่อไป

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/2962876367097174

วัดจากแดง รับบริจาคขวดพลาสติกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รณรงค์ คัดแยกขยะในองค์กร มอบ ขวดพลาสติก วัดจากแดง