อบรม ยกระดับ ทักษะด้านดิจิทัล ให้กับ ผู้สูงอายุ ใน ชุมชนเมือง

29 ส.ค. นี้ อบรม ยกระดับ ทักษะด้านดิจิทัล ให้กับ ผู้สูงอายุ ใน ชุมชนเมือง

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ โครงการสำหรับผู้สูงอายุ ที่สนใจพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัล ในชีวิตประจำวัน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับ ทักษะด้านดิจิทัล ให้กับ ผู้สูงอายุ ใน ชุมชนเมือง” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 10 (กลุ่มประเทศสาธารณะรัฐเช็ก)

คุณสมบัติ

  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
  • ใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone
  • มีความสนใจที่จะเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล

เนื้อหาที่เรียน

  • การใช้ดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
  • การใช้ดิจิทัลเพื่อชีวิตประจำวัน
  • การใช้ดิจิทัลกับโปรแกรมสุขภาพ
  • ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดิจิทัล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ ทักษะด้านดิจิทัล ให้กับ ผู้สูงอายุ ใน ชุมชนเมือง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเมือง จัดโดย กลุ่มประเทศสาธารณะรัฐเช็ก สถาบันการสร้างชาติ รุ่นที่ 10 (CCS)

เปิดให้ผู้สูงอายุ (อายุ 50 ขึ้นไป เรียกว่าผู้สุงอายุ) ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

29 ส.ค. นี้ ร่วมอบรม ยกระดับ ทักษะด้านดิจิทัล ให้กับ ผู้สูงอายุ ใน ชุมชนเมือง