สัมมนาพระวินัยครั้งที่ ๑๓ ที่วัดจากแดง ปี ๒๕๕๒

สัมมนาพระวินัยครั้งที่ ๑๓ ที่วัดจากแดง ปี ๒๕๕๒ (MP3)

ให้คะแนนโพสนี้
[Total: 6 Average: 5]