ทอดผ้าป่า สร้างอาคารเรียน วัดจากแดง

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วม ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วม ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติธรรม ณ ศาลาสุธัมมา วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดการ

  • ๐๙.๐๐ น. ร่วมฟังธรรมบรรยาย
  • ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาหอฉัน
  • ๑๓.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติธรรม

ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติธรรม