คู่มือ เขียนโพส wordpress หรือที่หลงเรียกผิด ๆ ว่า ทำเว็บ

1. สรุป วิธีเขียนเนื้อหาข้อความ

วันที่………………………………… ใคร…………………(ตรงส่วนนี้จะนำไปใช้ในการตั้งชื่อเรื่องด้วย)………………………. ทำอะไร…………… ……………………….. ………………………… (ตรงส่วนนี้จะนำไปใช้ในการตั้งชื่อเรื่องด้วย) …………………… ………………………… …………………………. ณ ที่ไหน…………………………………………………………………………………………………..

ใส่ภาพประกอบตรงนี้

อย่างไร (1)………………………… …………………………. ………………….. ………………………. …………………………….. ……………….. ……………. …………………… ……………………… …………………… ……………………… ………………. ………………………….. ……………… ………………… …………………………… …………………… ……………… ……………………….. ……………………. ……………. ………………………. …………………….. …………

ใส่ภาพประกอบตรงนี้

อย่างไร (2)………………………… …………………………. ………………….. ………………………. …………………………….. ……………….. ……………. …………………… ……………………… …………………… ……………………… ………………. ………………………….. ……………… ………………… …………………………… …………………… ……………… ……………………….. ……………………. ……………. ………………………. …………………….. …………

ใส่ภาพประกอบตรงนี้

อย่างไร (3)………………………… …………………………. ………………….. ………………………. …………………………….. ……………….. ……………. …………………… ……………………… …………………… ……………………… ………………. ………………………….. ……………… ………………… …………………………… …………………… ……………… ……………………….. ……………………. ……………. ………………………. …………………….. …………

โพสเกี่ยวกับ ……………คัดลอกชื่อเรื่องมาวางตรงนี้ กำหนด Paragraph เท่ากับ H3…………….

  • ข้อความ link (1)
  • ข้อความ link (1)
  • ข้อความ link (1)

คัดลอกชื่อเรื่องมาวางไว้ตรงนี้ กำหนด Paragraph เท่ากับ H2

(จบ  วิธีเขียนข้อความ)


2. สรุป วิธีกำหนดโพสจัดเก็บตามหมวดหมู่ต่าง ๆ

 

 

3. สรุป วิธีย่อรูปภาพให้เหลือ size 1080 และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 kb