งานพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมและคัมภีร์ปัฏฐาน

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
(อัคคมหาบัณฑิต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
สวดอภิธรรม

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/videos/2353901447999257/


พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

พระเอกพล​ อคฺคปญฺโญ 0959272026

 

ให้คะแนนโพสนี้
[Total: 0 Average: 0]