นิราศวัดจากแดง, พระวิสุทธิ ฐานากโร, ศักดา วิมลจันทร์

หนังสือการ์ตูน นิราศวัดจากแดง

ภาพ: ศักดา วิมลจันทร์
เรื่อง: พระวิสุทธิ ฐานากโร

คำนิยม
“นิราศวัดจากแดง” เป็นกลอนนิราศขนาดสั้นที่เสียงดี เนื้อหาดี มีรสหลากหลาย เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้แต่งบรรยายสิ่งที่ได้พบเห็น และความรู้สึก ในกลิ่นไอแห่งธรรมะ โดยใช้ภาษาถ้อยคำ เปรียบเทียบให้เห็นภาพ ยิ่งเมื่อมีภาษาภาพเป็นลายเส้นการ์ตูนที่ลงตัว งามตา มาประกอบ การสื่อสารก็สมบูรณ์แบบกลายเป็นหนังสือเล่มนี้
ขออนุโมทนากับพระวิสุทธิ ฐานากโร ผู้แต่ง, อาจารย์ศักดา วิมลจันทร์ ผู้วาด, และผู้ร่วมบริจาคทุนในการจัดพิมพ์

ขอให้ผู้ได้รับหนังสือ “นิราศวัดจากแดง” จงนำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิต ผ่านปัญหาใหญ่น้อยได้ด้วยสติและปัญญา ประสบแต่ความสุขความเจริญทั่วถึงกัน ทุกท่านเทอญ ฯ สุขิตา โหถ, ทุกฺขา ปมุจฺจถ

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง


ประวัติการจัดพิมพ์:

พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๕,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ๕,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๕,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์โดย : หอไตรการพิมพ์ ๒๐๗/๒๓ ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่ง- สองห้อง เขตหลักสี่. กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐. โทร. ๐๒-๙๒๐-๘๗๗๖, ๐๘๕-๘๑๓-๑๕๑๖. โทรสาร ๐๒-๙๕๓-๔๑๕๘


การอ้างอิง:

พระวิสุทธิ ฐานากโร. (2555). นิราศวัดจากแดง. กรุงเทพฯ: หอไตรการพิมพ์.


เกี่ยวกับผู้แต่ง: พระวิสุทธิ ฐานากโร

เกิด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ปีมะเมีย ที่ร้อยเอ็ด เมื่ออายุ ๒๕ ยายและคนเฒ่าคนแก่ชี้ชวนให้บวช บวชจำ พรรษาที่บ้านเกิด ณ วัดปทุมวนาราม อ.เมืองสรวง จากนั้นไปเรียนอภิธรรมที่ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ แล้วเรียนบาลีที่วัดจากแดง ชอบกาพย์กลอนอยู่ก่อน มาชอบมากเมื่อได้เรียน “วุตโตทัยและอลังการ” เลยแต่งกลอนบูชาวัดและครูบาอาจารย์


เกี่ยวกับผู้วาดภาพประกอบ: ศักดา วิมลจันทร์

ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ และเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (ล่าสุด ปีพ.ศ.2562) จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือการ์ตูน หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง “เส้นทางสู่เหมืองแร่” สำนักพิมพ์พื้นฐาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คลิกดูรายละเอียด), link สำรอง

เกิด ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ ปีฉลู ที่พัทลุง จบตรีที่สถาปัตย์ฯ จุฬาฯ จบโทที่วารสารฯ ธรรมศาสตร์ ทำมา(หากิน)หลายอย่าง ที่นานที่สุด คือ การวาดรูป เพราะวาดตั้งแต่
ยังไม่เข้าเรียนประถม มีผลงานวาดภาพประกอบ “นิราศวัดเจ้าฟ้า” ของสุนทรภู่ ที่ได้นำ ภาษาภาพมาประสานกับภาษาถ้อยคำ เป็นที่ประทับใจหลวงพี่ข้างบนมาก จึงถูกชวนให้มาวาดภาพประกอบ หนังสือการ์ตูน “นิราศวัดจากแดง” อีกครั้ง  อ่านประวัติเพิ่มเติม..คลิก