งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ-พระอาคันตุกะ-วัดจากแดง

งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ พระอาคันตุกะ และสดับพระธรรมเทศนา

งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ-พระอาคันตุกะ-วัดจากแดง

งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ พระอาคันตุกะ และสดับพระธรรมเทศนา

ให้คะแนนโพสนี้
[Total: 1 Average: 5]