วัดจากแดง+อาสาฬหบูชา+2562

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 16-17-18 ก.ค. 62

วัดจากแดง+อาสาฬหบูชา+2562

ตารางกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 16 17 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

04.00   ตื่นนอน
04.30   รวมนั่งสมาธิ
05.00   ทำวัตรเช้า
06.30   พิจารณาอาหารเช้า
09.00   ทำวัตรที่หอฉัน
10.00   ฟังเทศน์ที่หอฉัน
11.00   พิจารณาอาหารเพล

พักผ่อน

13.30   ปฏิบัติกรรมฐาน
16.00   พักผ่อน กวาดลานวัด ลานเจดีย์
17.30   ทำวัตรเย็น บูชาเจดีย์
19.30   ฟังธรรมช่วงกลางคืน
21.00   พักผ่อน

หมายเหตุ

: กิจกรรมเริ่มวันที่ 16 ทำวัตรที่หอฉันตอน 09.00น.
: กิจกรรมสิ้นสุดวันที่ 18 ลาศีล หลังทำวัตรเช้า

วัดจากแดง ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 16 17 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562