วากยสัมพันธ์ ทักษะการใช้ภาษาบาลี 2

ทักษะการใช้ภาษาบาลี 2 วากยสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 2

วากยสัมพันธ์ ทักษะการใช้ภาษาบาลี 2ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๒ วากยสัมพันธ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561)

ชื่อหนังสือ: ทักษะการใช้ภาษาบาลี 2 วากยสัมพันธ์
ISBN: 978-616-361-369-1
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์
ตรวจทาน: พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระอภิรักษ์ สุทฺธจิตฺโต, พระพัชรพล ปิยสีโล, คุณปุณณภา ศุภชวาลพร
พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน พ.ศ.2557
พิมพ์ครั้งที่ 2: กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
พิมพ์ที่: บริษัท สำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จำกัด

 

การอ้างอิง:

พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2561). ทักษะการใช้ภาษาบาลี  ๒ วากยสัมพันธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จำกัด.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: