สมัครเรียน ศึกษาพระไตรปิฎก

รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์พื้นฐาน และชั้นสูง

หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์พื้นฐาน และชั้นสูง

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

       เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๒๐ มีนาคม – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศึกษาฟรีทุกหลักสูตร

สนใจสมัครเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์: ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒, โทรสาร: ๐๒-๔๖๓-๖๑๙๑

 

สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในโครงการศึกษาพระไตรปิฎก

จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้


๑. หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก (๓ ปี) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ สำหรับพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป


๒. หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ สำหรับพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป


เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๒๐ มีนาคม – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศึกษาฟรีทุกหลักสูตร


สนใจสมัครเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์: ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒, โทรสาร: ๐๒-๔๖๓-๖๑๙๑

1.รายละเอียด-หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง


๑๖ หมู่ ๖ ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒, โทรสาร ๐๒-๔๖๓-๖๑๙๑


qr สมัครเรียนไวยากรณ์บาลี วัดจากแดงรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์พื้นฐาน และชั้นสูง