100 วัน บำเพ็ญกุศลอุทิศ หลวงพ่อสุมนต์ วัดจากแดง

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ (๑๐๐ วัน)

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ (๑๐๐ วัน)

แด่หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง 

๐๙.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๐.๐๐ น. มาติกาบังสุกุล, ถวายเครื่องไทยธรรม
๑๐.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ (ที่หอฉัน)
๐๘.๓๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๐๙.๐๐ น. สวดอภิธรรม ๗ คัมภีร์ และร่วมสวดมหาปัฏฐาน

หมายเหตุ: จะมีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเช่นนี้ทุกวันอาทิตย์แรก และวันอาทิตย์ที่ ๓ ของทุกเดือน จนกว่าจะมีพิธีณาปนกิจ

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ (๑๐๐ วัน)