สงกรานต์ วัดจากแดง

อัญเชิญพระพุทธรูปลงสรงน้ำ พิธีสรงน้ำพระ ณ วัดจากแดง

สงกรานต์-วัดจากแดง-2561

วัดจากแดง-วันสงกรานต์-2561