วัดจากแดง-ยกช่อฟ้าอุโบสถ

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

วัดจากแดง-พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ