เจดีย์-วัดจากแดง-ทำบุญ-ปิดทอง

ขอเชิญร่วมทำบุญปรับปรุงซ่อมแซมองค์พระเจดีย์ วัดจากแดง

บริจาคทำบุญปิดทองเจดีย์_