วันออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ

ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ

ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา