ชุมชน-วัดจากแดง-ทำบุญตักบาตร-วันเฉลิมพระชนมพรรษา-รัชกาลที่10

ชุมชนชาวบ้านวัดจากแดงทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๖ พรรษา

ชุมชนชาวบ้านวัดจากแดงทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑