“คุณสมบัติของผู้ที่จะได้บรรลุธรรม” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรจิตตภาวนา

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “คุณสมบัติของผู้ที่จะได้บรรลุธรรม” หลักสูตรจิตตภาวนา แสดงธรรมเทศนาโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการ จิตตภาวนา ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ธนาคารเกียรตินาคิ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกียรตินาคิน, กองทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์, คุณเทวี เทพประชาและครอบครัว, คุณธิติมา วงศ์ไวโรจน์และครอบครัว, กลุ่มบริษัท ที.เอ็น.กรุ๊ป., คุณเสาวณีย์ ศรีวิจิตรานนท์


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้บรรลุธรรม พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรจิตตภาวนา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.