ตอบปัญหาธรรม “อนุสัยกิเลส” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนว วิถีพุทธ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตอบปัญหาธรรม “อนุสัยกิเลส” ธรรมบรรยาย โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ ๑๘-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ “โครงการวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนว วิถีพุทธ” ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ เรื่อง เกิดมาทำไม โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกียรตินาคิน, กองทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์, คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์, บริษัทไมท์ตีคอนซัลเทนต์ จำกัด, คุณมานี ลิ่มอรุณ, คุณจิราพร เขียวอยู่


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. : กิเลศ กิเลด กิเหรส 


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2560, 31 ตุลาคม). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “ตอบปัญหาธรรม อนุสัยกิเลส” [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/_kbJYCw1Pa8

อนุสัยกิเลส พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนว วิถีพุทธ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.