ใบรับกิจนิมนต์ วัดจากแดง

  • บรรพชาอุปสมบท บวช ติดต่อ พระสุรชัย(พระอึ่ง) 085-609-2484