วัดจากแดง พระมหาประนอม ธมฺมาลฺงกาโร เทศน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

เภสัชฯ เข้าพรรษา สร้างบุญ ตุนความดี วิถีธรรม

กิจกรรม “เภสัชฯ เข้าพรรษา สร้างบุญ ตุนความดี วิถีธรรม” ฟังธรรมเทศนา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลฺงกาโร วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์

แหล่งที่มา : ถ่ายภาพ-เขียนข่าว โดย นิมิต คุ้มทอง Nimit Khumtong  / https://www.facebook.com/pg/Pharmacy.CU/photos/?tab=album&album_id=1077221989046628