ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย “ธัมมจักกัปวัตตนสูตร และอนัตตลักขณสูตร” วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ขอเชิญชวน ร่วมฟังธรรมบรรยาย “ธัมมจักกัปวัตตนสูตร และ อนัตตลักขณสูตร”
วันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐
โดย
พระมหาประนอม ธมฺมาลฺงกาโร
(ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ)
และอาจารย์สุรพงค์ เทพสุธา
อาจารย์สอนอภิธรรมประจำชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ

ณ ห้องประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ถนนสุขุมวิท 24 หลังอุทธยานเบญจสิริ กรุงเทพ

สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีพร้อมพงษ์ และเดินเข้าไปในอุทธยานเบญจสิริ องค์การ พ.ส.ล. จะอยู่ทางด้านหลัง หรือเข้าทางถนนด้านข้างห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรี่ยม

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เลขที่ 616 ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท 24 (ใกล้อุทธยานเบญจสิริ) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัทพ์ 02-6611284-5 โทรสาร 02-6610555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและ สำรองที่นั่งโทร 02-3080189, 092-2698426, 02-66112845, 061-8354445
(โปรดสำรองที่นั่งเพื่อเตรียมอาหาร)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]