7-14 พ.ค. 60 ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา