พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

คณะสงฆ์วัดจากแดง ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้อง ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัขกาลที่ ๑๐