บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ร่วมพิธีถวายทองติดพระอุณาโลม เนื่องในวันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา บวชเนกขัมมะ
วิสาขบูชา บวชเนกขัมมะ