ร่วมสดับพระธรรมวิปัสนากัมมัฏฐาน พระอาจารย์เรวตะ กัมมัฏฐานะจริยะ ธัมมกถิกะ

580830_a

ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมวิปัสนากัมมัฏฐาน
โดย พระอาจารย์เรวตะ กัมมัฏฐานะจริยะ ธัมมกถิกะ
วิปัสนาจารย์ศูนย์ปฏิบัติะรรมนานาชาติพะเอ้า
(บรรยายธรรมเป็นภาษาไทย)
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สุธัมมศาลา

 ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. พระอาจารย์เรวตะ แสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย (ภาษาไทย)
 ๑๐.๕๐ น.   ร่วมถวายภัตตาหารเพล
 ๑๑.๒๐ น.   รับประทานอาหารร่วมกัน
 ๑๓.๐๐ น.   ทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดิน และสร้างอาคารพระปริยัติ
 ๑๓.๓๐ น.   พระอาจารย์เรวตะ แสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนชาวพม่า
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

580830_1 580830_2 580830_3