กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดจากแดง 30 กรกฎาคม 2558

ป้าย5807อาสาฬหบูชา_H250xW400_cm