ร่วมสดับพระธรรมเทศนา “มงคลสูตร 38 ประการ”

581226_2ขอเชิญสาธุชนร่วมสดับพระธรรมเทศนา
“มงคลสูตร 38 ประการ”
โดย พระภิกษุ 38 รูป
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2558
ริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.
581226_3

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง โทร. 02 464 1122