ทอดผ้าป่าสามัคคี 27 ธ.ค. 58

581226

ทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อจัดซื้อที่ดิน-สร้างอาคารพระปริยัติ
นำโดยพระอาจารย์อิศริยา นุตสาระ และคณะศิษยานุศิษย์
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558

09.00 น. – รับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ความแตกต่างระหว่างสมถะ – วิปัสสนา” การปฎิบัติสัมมาสมาธิภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์อิศริยา นุตสาระ
11.00 น. – ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร – รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น. – รับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
14.00 น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
15.00 น. – ร่วมถวายผ้าป่า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง โทร. 02 464 1122

581226_2581226_3