สะยาดอ พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก ๘ รูป

สะยาดอ พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก ๘ รูป
เสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ร่วมต้อนรับ มิทิตาสักการะ รับฟังการสนทนาธรรม ปุจฉา-วิสัชชนา โดยพระอาจารย์แห่งวัดจากแดง กับสะยาดอ ผู้ทรงธรรม พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก ๘ รูป จากประเทศสหภาพเมียนมาร์

สะยาดอ พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก ๘ รูป