สอนอายตนยมก โดยพระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม

สอนอายตนยมก

บรรยายโดยพระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม

อายตนยมก ตอนที่ 2

อายตนยมก ตอนที่ 3.1

อายตนยมก ตอนที่ 3.2

อายตนยมก ตอนที่ 4

อายตนยมก ตอนที่ 5

อายตนยมก ตอนที่ 6

อายตนยมก ตอนที่ 7

อายตนยมก ตอนที่ 8

อายตนยมก ตอนที่ 9

อายตนยมก ตอนที่ 10

อายตนยมก ตอนที่ 11

อายตนยมก ตอนที่ 12

อายตนยมก ตอนที่ 13

อายตนยมก ตอนที่ 14

อายตนยมก ตอนที่ 15.1

อายตนยมก ตอนที่ 15.2

อายตนยมก ตอนที่ 16

อายตนยมก ตอนที่ 17

อายตนยมก ตอนที่ 18

อายตนยมก ตอนที่ 19

อายตนยมก ตอนที่ 20

อายตนยมก ตอนที่ 21

อายตนยมก ตอนที่ 22

อายตนยมก ตอนที่ 23

อายตนยมก ตอนที่ 24

อายตนยมก ตอนที่ 25

อายตนยมก ตอนที่ 26

อายตนยมก ตอนที่ 27

อายตนยมก ตอนที่ 28

อายตนยมก ตอนที่ 29

อายตนยมก ตอนที่ 30  ***

อายตนยมก ตอนที่ 31  ***

อายตนยมก ตอนที่ 32  ***

อายตนยมก ตอนที่ 33  ***

อายตนยมก ตอนที่ 34

อายตนยมก ตอนที่ 35

อายตนยมก ตอนที่ 36

อายตนยมก ตอนที่ 37

อายตนยมก ตอนที่ 38

อายตนยมก ตอนที่ 39

อายตนยมก ตอนที่ 40

อายตนยมก ตอนที่ 41  ****

อายตนยมก ตอนที่ 42

อายตนยมก ตอนที่ 43

อายตนยมก ตอนที่ 44

อายตนยมก ตอนที่ 45

อายตนยมก ตอนที่ 46

อายตนยมก ตอนที่ 47

อายตนยมก ตอนที่ 48

อายตนยมก ตอนที่ 49

อายตนยมก ตอนที่ 50

อายตนยมก ตอนที่ 51.1

อายตนยมก ตอนที่ 51.2