สัจจยมกะ โดยพระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม

 พระอภิธรรม หลักสูตร มหาอภิธรรมิกะโท  สัจจยมก
บรรยายโดย พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม

 

* คำเตือน ชมวีดีโอคลิปการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กรุณาใช้เนท Wi-Fi หากใช้เนท3G-4G จะสิ้นเปลืองและอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เนทจากบริษัทผู้ให้บริการ เพิ่มเติมได้.

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 2

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 3

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 4

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 5

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 6

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 7

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 8

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 9

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 10 *****

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 11  *****

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 12 *****

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 13

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 14

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 15

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 16

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 17

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 18

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 19

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 20

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 21

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 22

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 23

ขัจจยมกะ ครั้งที่ / 24

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 25

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 26

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 27

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 28

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 29

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 30

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 31

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 32

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 33

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 34

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 35

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 36

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 37

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 38

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 39

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 40

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 41

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 42

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 43

สัจจยมกะ ครั้งที่ / 44