จิตตยมก โดยพระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม

 จิตตยมก
บรรยายโดย พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม

ให้คะแนนโพสนี้
[Total: 2 Average: 3.5]