มูลยมกและขันธยมก โดยพระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม

วีดีโอ สอนมูลยมกและขันธยมก
บรรยายโดย พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม

* คำเตือน ชมวีดีโอคลิปการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กรุณาใช้เนท Wi-Fi หากใช้เนท3G-4G จะสิ้นเปลืองและอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เนทจากบริษัทผู้ให้บริการ เพิ่มเติมได้.

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 2

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 3

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 4

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 5

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 6

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 7

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 8

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 9

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 10

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 11

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 12

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 13

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 14

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 15

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 16

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 17

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 18

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 19

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 20

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 21

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 22

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 23

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 24

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 25

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 26

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 27

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 28

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 29

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 30

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 31

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 32

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 33

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 34

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 35

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 36

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 37

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 38

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 39

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 40

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 41

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 42

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 43

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 44

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 45

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 46

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 47

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 48

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 49

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 50

 

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 51

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 52

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 53

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 54

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 55

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 56

มูลยมกและขันธยมก ครั้งที่ / 57