โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๕_shelf

ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ โครงสร้างภาษาบาลี ๓ วิธีการแปลอรรถกถา

โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๕_shelf
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 3305
  • File Size 1.51 MB
  • File Count 1
  • Create Date 9 มกราคม, 2019
  • Last Updated 8 พฤศจิกายน, 2019

ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ โครงสร้างภาษาบาลี ๓ วิธีการแปลอรรถกถา

พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2561). โครงสร้างภาษาบาลี ๓ วิธีการแปลอรรถกถา, ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.