เรียนบาลี

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2445
รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี-โท-เอก-วัดจากแดง
Arphithamikatri-2563
หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา-วิชาปาฬิสิกขา​ และขุททกปาฐะ Watch LaterAdded
learn-bali-for-the-tripitaka-at-wat-chakdaeng-cover
Watch LaterAdded
nettippakarana-by-useo-chantasaro-cover
Watch LaterAdded
study-of-the-tripitaka-novice-course
Watch LaterAdded
2560-2561-tripitaka-course-900-hours-phra-winai-pitaka
Watch LaterAdded
offering-vehicles-by-students-of-wisut-makham-every-wednesday-c
Watch LaterAdded
2560-tripitaka-course-900-hours-phra-aphitham-pitaka
Watch LaterAdded
Pali-for-the-Tripitaka-by-Nom-DatKhunthot-cover
Watch LaterAdded
2559-tripitaka-900-hours-suttantapitaka
Watch LaterAdded

หมวดหมู่ย่อย เกี่ยวกับ บันทึก คลิป วีดีโอ วิชา หลักสูตรการเรียนการสอน ต่างๆ การเรียนบาลี ของพระสงฆ์ วัดจากแดง