คลิปวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆ

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
royal-robe-from-plastic-waste-c
Watch LaterAdded

ผ้าบังสุกุล จีวร จาก ขวดพลาสติก

วัดจากแดง ยินดีต้อนรับบริจาคขวดพลาสติก ที่ใช้แล้วทิ้ง เ […]...
รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี-โท-เอก-วัดจากแดง
mahapattanx
Watch LaterAdded

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน (86 ตอน) โดย พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน บรรยายโดย พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก เจ้าอาวาสวัดจากแดงณ สมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ วัดจากแดง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทร...
เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ
Watch LaterAdded

เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ

เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ รับบริจาคขวดพลาสติก 2564 โดย ไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง...
Screenshot 2023-12-10 122636
how-to-recycle-food-waste-watchakdaeng-cover
Watch LaterAdded

เปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ย ลดขยะ สร้างประโยชน์ เพื่อชุมชนวัดจากแดง

เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย ลดขยะ สร้างประโยชน์ เพื่อชุมชนวัดจากแดง ทางวัดมีโครงการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยขยายพื้นที่จัดตั้งจุดรับข...
cover_pali_starter
Watch LaterAdded

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น

ทักษะการใช้ภาษาบาลี 4 สอนโดย พระอาจารย์มหาต่วน วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทปราการ...
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-วัดจากแดง2563-03
Watch LaterAdded

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดจากแดง

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจากแดง ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓...
know-the-energy-bill-foam-waste-is-used-to-make-pots-2563-a
Watch LaterAdded
หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา-วิชาปาฬิสิกขา​ และขุททกปาฐะ Watch LaterAdded

เรียนออนไลน์ ปาฬิสิกขา​ ๑ และ ขุททกปาฐะ โดย​ พระราชวัชรบัณฑิต (๒ ก.ค. – ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓)

โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา วิชาพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และ ปาฬิสิกขา กรกฎาคม ๒๕๖๓ สอนโดย พระมหาประนอ...
visakha-bucha-day-bia-2564
Watch LaterAdded

วันวิสาขบูชา 2564 นี้ อยู่บ้าน สร้างบุญ ออนไลน์ ถ่ายทอดสด สวดมนต์ทำวัตร รักษาศีล ฟังธรรม สมาธิภาวนา

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วันเพ็ญวิสาขปุรณมีบูชา วัน วิสาขบูชา 2564 สวดมนต์ทำวัตร รักษาศีล ฟังธรรม และทำสมาธิภาวนา ออนไลน์ ที่บ้าน...
Maharaj-Praraj-recited-by-PhraMaha-Pranom-Dhammalongkaro-cover
Watch LaterAdded

มหาราชปริตร รวม 18 ตอน

มหาราชปริตร บรรยายและสวดสาธยาย: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ภาพประกอบ: คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา คุณคาริญย์ หึกขุนทด คุณประมิตร ดวงพล ควบค...
PaliLearning6
Watch LaterAdded

ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6 “มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ”

ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6 "มาแต่งบาลีกันเถอะ" พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2559). มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ, ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖. สหมิตรพริ...
Karma and the outcome of karma
Watch LaterAdded
590502_website
Watch LaterAdded

สอนปัฏฐาน โดย อ.ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์

สอนปัฏฐาน โดย อ.ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ ชั้น 1 โทร: 024641122 เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. เรียนฟ...
Pali_1_01
Watch LaterAdded
อาณัติชัย
Watch LaterAdded

ปริจเฉทที่ 9 แสดง อภิธรรมมัตถสังคหะ โดยอ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย

  สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 1 เรื่อง ความแตกต่างของกรร […]...
Rattana-Sutra-Pali-Chant-by–p-palaku
Watch LaterAdded

บทสวดรัตนสูตร นำสวดโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

บันทึกเสียง บทสวดรัตนสูตร พรรณนาคุณของ พระรัตนตรัย นำสวดโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุ...
the-mind-conscious-formula-with-translation-2555-cover
Watch LaterAdded

สวดมนต์ มหาสติปัฏฐานสูตร โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ มหาสติปัฏฐานสูตร โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ...

หมวดหมู่หลัก รวม คลิปวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เทศน์ บรรยายธรรม สัมภาษณ์ ภาพประกอบเสียง