ถวายภัตตาหาร

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
18618
Watch LaterAdded

เจ้าภาพภัตตาหารเช้า เจ้าภาพภัตตาหารเพล – ถวาย ภัตตาหาร ฉันเช้า ฉันเพล ประเคน อาหาร พระ พระสงฆ์ สามเณร ภิกษุ ภิกษุณี ทำบุญ บริจาค ทาน ถวายอาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้ พวงมาลัย พระพุทธรูป สาธารณูปโภค ข้าวของ เครื่องใช้