พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2560-2561-tripitaka-course-900-hours-phra-winai-pitaka
Watch LaterAdded
ybat-meditation-course-dharma-following-the-six-souls-cover
Watch LaterAdded
ybat-meditation-course-dharma-Yonisomanasaksa-Makhachai-8-2560-cover
Watch LaterAdded
thaich8-recycled-plastic-temple-cover
Watch LaterAdded
offering-vehicles-by-students-of-wisut-makham-every-wednesday-c
Watch LaterAdded
boy-pakorn-handsome-man-do-good-things-year12-cover
Watch LaterAdded
lightning-talk-requiem-robes-from-recycled-plastic-bottles-cover
Watch LaterAdded
course-to-develop-the-mind-to-create-wisdom-and-peace-cover
Watch LaterAdded
New18-Creative robes from plastic waste Produce fiber for making merit-cover
Watch LaterAdded
ybat-dharma-lecture-sublime-states-of-mind-2560-cover
Watch LaterAdded
ybat-dharma-lecture-perception-Discernment-2560-cover
Watch LaterAdded
ybat-catechism-the-d-debate-of-king-milinda-2562-cover0
Watch LaterAdded
news-ch7-100news-stories-about-tri-cloth-from-plastic-bottles-c
Watch LaterAdded
tnn24-phuttapanyapirom-digging-gold-from-waste-cover
Watch LaterAdded
the-dharma-successor-model-of-phra-maha-pranom-dhammalongkaro-cover
Watch LaterAdded

โพสกิจกรรม พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากร