วันมาฆบูชา ณ วัดจากแดง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ )

โดยพระราชวัชรบัณฑิต(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ได้แสดงพระธรรมเทศนา โอวาทปาฏิโมกขกถา

และได้นำพระสงฆ์วัดจากแดงและญาติโยม สาธุชน เวียนเทียนน้อมรำลึกถึงองค์พระรัตนตรัย ณ สมันตมหาปัฏฐาน เจดีย์

“รับชมพระธรรมเทศนา โอวาทปาฏิโมกขกถา วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๗” “รับชมภาพบรรยากาศ วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๗”