“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ คุยกับ “กูรูกู้ใจ” พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง

ตอน “แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน vs ส่วนรวม”